Ấm chén tử sa son đắp hoa đào [CAO CẤP] - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng