Chóe thờ vẽ rồng phượng h11 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng