Chum vò đựng gạo rượu (Hũ gạo tài lộc, của ăn của để, hũ vàng, hũ bạc.)!