Ấm chén chóp men mát bọc đồng khắc hoa [CAO CẤP]- Gốm sứ LỢI AN