Ấm chén vuông men mát khắc hoa bọc đồng [CAO CẤP] - Gốm sứ Lợi An