Nậm rượu 2 bầu vẽ rồng phượng H23 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng