[Nậm rượu số 1 2 bầu men rạn đắp rồng cao 21 cm] - Gốm sứ Lợi An