[Đôi Lọ thờ rạn khắc sen cao 27 cm] - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng