Ấm chén tử sa miệng rộng bọc đồng [CAO CẤP] - Gốm sứ LỢI AN