Ấm chén tử sa ganh khắc hoa đào [CAO CẤP]- Gốm sứ Lợi An