Bộ đồ thờ SEN NỔI Men rạn 1m97 x 107 - Gốm sứ Lợi An