Bộ đồ thờ Gia tiên tiền tổ rạn nổi 153x67 175x81 - Gốm sứ Lợi An