Ấm chóp lửa in logo nhà thuốc Ngô Quý Thích - Gốm sứ Lợi An