Ấm chén Minh Long men gio vẽ hoa đào - Gốm sứ Lợi An | 0974813341