Ấm chén chóp in logo Agribank - Gốm sứ Lợi An | 0974813341