Bộ đồ thờ gia tiên rạn đắp nổi 107x48 - Gốm sứ Lợi An