Bộ ấm chén trúc vẽ sen trúc chỉ vàng kim - Gốm sứ Lợi An