Bộ ấm chén vẽ tay hoa sen vàng kim - Gốm sứ Lợi An | 0974813341