Nguyễn Hưng, Author at Xưởng sản xuất gốm sứ đồ thờ Lợi An