Bộ đồ thờ bát tràng men rạn

Tin tức

Bảng báo giá bán Bát hương Bát Tràng.

5/5 - (5 bình chọn)

Dưới đây là bảng báo giá bán bát hương Bát TràngGốm sứ Lợi An đang cung cấp. 

1. Bát hương rạn nổi Đắp Lưỡng Long

Bát hương rạn nổi h22 + chân
STT Tên sản phẩm Kích thước  Đơn giá
1 Bát Hương Rạn đắp lưỡng Long Nổi P14 (Không Chân) P:14 H13 330,000
2 Bát Hương Rạn đắp lưỡng Long Nổi P16 (Không Chân) P:16 H15 460,000
3 Bát Hương Rạn đắp lưỡng Long Nổi P18 (Không Chân) P:18 H16 580,000
4 Bát Hương Rạn đắp lưỡng Long Nổi P20 (Không Chân) P:20 H 18 700,000
5 Bát Hương Rạn đắp lưỡng Long Nổi P22 (Không Chân) P:22 H20 810,000
6 Bát Hương Rạn đắp lưỡng Long Nổi P25 (Không Chân) P:25  H22  990,000

2. Chân bát hương men rạn đắp nổi.

 

Bát hương rạn nổi h25 + chân Bát hương rạn nổi h25 + chân
STT Tên sản phẩm Kích thước Đơn giá
1 Chân bát hương phi 25 h: 5.5, Ø: 25 405,000
2 Chân bát hương phi 22  h: 5, Ø:22 370,000
3 Chân bát hương phi 20 h: 5, Ø: 20 345,000
4 Chân bát hương phi 18 h: 5, Ø:18 305,000
5 Chân bát hương phi 16 h: 5, Ø:16 270,000
6 Chân bát hương phi 14 h: 4.5, Ø: 14 234,000

‼‼XEM CHI TIẾT KÍCH THƯỚC, VIDEO CÁC MẪU BÁT HƯƠNG.‼‼

Click chuyển

3. GIÁ BÁT HƯƠNG BÁT TRÀNG MEN RẠN ĐẮP RỒNG.

Bát hương 20cm Bát hương 20cm
STT Tên sản phẩm Kích thước  Đơn giá
1 Bát Hương đắp Rồng Men Rạn P12 (Không Chân) P:12 H12 420,000
2 Bát Hương đắp Rồng Men Rạn P14 (Không Chân) P:14 H13 510,000
3 Bát Hương đắp Rồng Men Rạn P16 (Không Chân) P:16 H15 700,000
4 Bát Hương đắp Rồng Men Rạn P18 (Không Chân) P:18 H16 830,000
5 Bát Hương đắp Rồng Men Rạn P20 (Không Chân) P:20 H 18 950,000
6 Bát Hương đắp Rồng Men Rạn P22 (Không Chân) P:22 H20 1,200,000
7 Bát Hương đắp Rồng Men Rạn P25 (Không Chân) P:25  H22  1,380,000
8 Bát Hương đắp Rồng Men Rạn P27 (Không Chân) P:27  H27 1,800,000
9 Bát Hương đắp Rồng Men Rạn P30 (Không Chân) P:30  H28  2,650,000
10 Bát Hương đắp Rồng Men Rạn P35 (Không Chân) P:35 H35 4,600,000
11 Bát Hương đắp Rồng Men Rạn P40 (Không Chân) P:40 H39 6,500,000
12 Bát Hương đắp Rồng Men Rạn P50 (Không Chân) P:50 H48 11,550,000

CLICK GỌI:

4. Chân bát hương men rạn đắp nổi.

 

Chân bát hương Chân bát hương
STT Tên sản phẩm Kích thước Đơn giá
1 Chân bát hương phi 50 h: 10, Ø:50 2,750,000
2 Chân bát hương phi 40 h: 9, Ø:40 1,650,000
 4 Chân bát hương phi 35 h: 8, Ø: 35 1,375,000
Chân bát hương phi 30 h: 7.5, Ø:30 1,100,000
Chân bát hương phi 27 h: 7, Ø:27 800,000
Chân bát hương phi 25 h: 5.5, Ø: 25 540,000
8 Chân bát hương phi 22  h: 5, Ø:22 490,000
9 Chân bát hương phi 20 h: 5, Ø: 20 440,000
10 Chân bát hương phi 18 h: 5, Ø:18 390,000
11 Chân bát hương phi 16 h: 5, Ø:16 360,000
12 Chân bát hương phi 14 h: 4.5, Ø: 14 310,000
13 Chân bát hương Phi 12 h: 4.5, Ø: 12 280,000

5. GÍA BÁT HƯƠNG SỨ ĐẮP SEN MEN RẠN

Bát hương thờ men rạn khắc sen đường kính nhỏ 3 Bát hương thờ men rạn đắp sen đường kính nhỏ 3
STT Tên sản phẩm  Kích thước Đơn giá
1 Bát Hương Thờ Men Rạn đắp Sen P16 (KhôngChân) P:16  H15 750,000
2 Bát Hương Thờ Men Rạn đắp Sen P18 (KhôngChân) P:18  H17 950,000
3 Bát Hương Thờ Men Rạn đắp Sen P20 (KhôngChân) P:20  H19.5 1,100,000
4 Bát Hương Thờ Men Rạn đắp Sen  P 25 (KhôngChân) P:25  H22 1,650,000

‼‼XEM THÊM CÁC MẪU ĐỒ THỜ KHÁC. ‼‼

Click chuyển

6. Bát Hương 3 chân rạn nổi

Bát hương 3 chân khắc sen rồng Bát hương 3 chân đắp sen rồng
STT Tên sản phẩm Kích thước Đơn giá
1 Bát hương 3 chân đắp sen rồng P20 P:20, H26 3,520,000
2 Bát hương 3 chân đắp sen rồng P22 P:22, H29 3,960,000
3 Bát hương 3 chân đắp sen rồng P25 P:25  H33 4,950,000
4 Bát hương 3 chân đắp sen rồng P28 P:28, H37 6,050,000
Bát hương 3 chân đắp sen rồng P35 P:35, H47 7,150,000
Bát hương 3 chân đắp sen rồng P40 P:40, H53 8,300,000

7. Bát hương Quả lựu. 

Bát hương lựu đắp nổi P22 Bát hương lựu đắp nổi P22
STT Tên sản phẩm Kích thước Đơn giá
1 Bát hương Lựu men rạn đắp nổi P18 Ø:18 1,100,000
2 BBát hương Lựu men rạn đắp nổi P20 Ø:20 1,300,000
3 Bát hương Lựu men rạn đắp nổi P22 Ø:22 1,500,000

CLICK GỌI:

8.Bát hương men rạn trơn

Bát hương men rạn bóng 2 Bát hương men rạn bóng 2

STT Tên sản phẩm Kích thước Đơn giá
1 Bát hương rạn vẽ rồng 14 h13:, Ø:14, Ø:13.5 125,000
2 Bát hương rạn vẽ rồng 16 hh:14, Ø:16, Ø:15.5 175,000
3 Bát hương rạn vẽ rồng 18 h:16, Ø:18, Ø:17.5 225,000
4 Bát hương rạn vẽ rồng 20 h:18, Ø:20, Ø:19 275,000
5 Bát hương rạn vẽ rồng 22 h:19, Ø:22, Ø:21 375,000
6 Bát hương rạn vẽ rồng 24 h:21, Ø:24, Ø:23 475,000
7 Bát hương rạn vẽ rồng 26 h:23, Ø:26, Ø:24.5 580,000

ĐỒ THỜ MEN RẠN TRƠN

9. Bát hương vẽ tràm nổi.

Bát hương nổi vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt 7 Bát hương nổi vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt 7
STT Tên sản phẩm Kích thước  Đơn giá
1 Bát hương nổi vẽ tay P 14 h: 12, Ø:14 400,000
2 Bát hương nổi vẽ tay P 16 h: 14, Ø:16 500,000
3 Bát hương nổi vẽ tay P 18 h: 15, Ø:18 625,000
4 Bát hương nổi vẽ tay P 20 h: 17, Ø:20 750,000
5 Bát hương nổi vẽ tay P 22 h: 19, Ø:22 880,000
6 Bát hương nổi vẽ tay P 24 h: 21, Ø:24 1,000,000
7 Bát hương nổi vẽ tay P 26 h: 23, Ø:26 1,250,000
8 Bát hương nổi vẽ tay P 28 h: 25, Ø:28 1,650,000
9 Bát hương nổi vẽ tay P 30 h: 28, Ø:30 2,100,000
10 Bát hương nổi vẽ tay P 35 h: 28, Ø:35 3,300,000

ĐỒ THỜ MEN TRẮNG VẼ TRÀM


CLICK GỌI:

10.Bát hương vẽ tràm vai tròn.

Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt
STT Tên sản phẩm Kích thước Đơn giá
1 Bát hương vai tròn P12 h11, Ø:12 250,000
2 Bát hương vai tròn P14 h12, Ø:14 350,000
 4 Bát hương vai tròn P16 h14, Ø:16 450,000
Bát hương vai tròn P18 h16, Ø:18 600,000
Bát hương vai tròn P20 h17, Ø:20 750,000
Bát hương vai tròn P22 h18:, Ø:22 900,000
8 Bát hương vai tròn P24 h21:, Ø:24 1,200,000
9 Bát hương vai tròn P26 h23:, Ø:26 1,400,000
10 Bát hương vai tròn P28 h25:, Ø:28 1,800,000
11 Bát hương vai tròn P30 h27:, Ø:30 2,500,000
12 Bát hương vai tròn P35 h30:, Ø:35 3,125,000
13 Bát hương vai tròn P40 h:35, Ø:40 4,700,000

11.Bát hương vai vuông vẽ tràm

Bát hương vai vuông vẽ tay song Long trầu Nguyệt 8
STT Tên sản phẩm Kích thước Đơn giá
1 Bát hương vai vuông P12 h11, Ø:12 87,000
2 Bát hương vai vuông P14 h12, Ø:14 138,000
3 Bát hương vai vuông P16 h14, Ø:16 175,000
Bát hương vai vuông P18 h16, Ø:18 215,000
Bát hương vai vuông P20 h17, Ø:20 275,000
Bát hương vai vuông P22 h18:, Ø:22 400,000
7 Bát hương vai vuông P24 h21:, Ø:24 550,000
8 Bát hương vai vuông P26 h23:, Ø:26 850,000
9 Bát hương vai vuông P28 h25:, Ø:28 1,100,000
10 Bát hương vai vuông P30 h27:, Ø:30 1,500,000
11 Bát hương vai vuông P35 h30:, Ø:35 2,125,000
12 Bát hương vai vuông P40 h:35, Ø:40 2,700,000

CLICK GỌI:

12. Bát hương Trắng vẽ tràm miệng tròn. 

Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long P20 Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long P20

STT Tên sản phẩm  Kích thước Đơn giá
1 Bát Hương Thờ Men miện tròn P12 h11, Ø:12 80,000
2 Bát Hương Thờ Men miện tròn P14 h12, Ø:14 120,000
3 Bát Hương Thờ Men miện tròn P16 h14, Ø:16 160,000
4 Bát Hương Thờ Men miện tròn P18 h16, Ø:18 200,000
5 Bát Hương Thờ Men miện tròn P20 h17, Ø:20
250,000
6 Bát Hương Thờ Men miện tròn P22 h18:, Ø:22 350,000
7 Bát Hương Thờ Men miện tròn P24 h21:, Ø:24 500,000

CLICK GỌI:

13. Bát hương vàng bát Tràng. 

Bát hương P20 22 7 Bát hương P20 22 7

TÊN SẢN PHẨM Kích thước Số lượng Đơn giá VNĐ
Bát hương P10 h:9.5, Ф:10 1 cái 70,000
Bát hương P12 h:10,5, Ф:12 1 cái 90,000
Bát hương P14 h:12.5, Ф:14 1 cái 110,000
Bát hương P16 h:14.5, Ф:16 1 cái 150,000
Bát hương P18 h:16, Ф:18 1 cái 230,000
Bát hương P20 h:17.5, Ф:20 1 cái 250,000
Bát hương P22 h:19.5:, Ф:22 1 cái 370,000
Bát hương P25 h:23:, Ф:25 1 cái 600,000
Bát hương P30 h:26.5:, Ф:30 1 cái 1,140,000

 

MẪU BÁT HƯƠNG SẼ CÒN ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC. 


MỌI THÔNG TIN ĐẶT HÀNG LIÊN HỆ:

?? CƠ SỞ SẢN XUẤT GỐM SỨ LỢI AN.

?? Địa chỉ: 79 Giang Cao Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội.

?? Xưởng sản xuất: 79,81 Giang Cao Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội.

☎️☎️ Hotline: 0974813341

?? Website: https://gomsuloian.vn

 

Related News

tranh sứ đồng quê quang gánh trên vai gầy - tổng quát
tranh cá chép vượt vũ môn
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?