[ Nậm rượu số 2 men rạn khắc rồng chóp cao 17cm ] - Gốm sứ Lợi An