Nậm rượu số 3 men rạn khắc rồng chóp cao 13cm - Gốm sứ Lợi An