Lọ hoa miệng bát giác vẽ rồng phượng H40 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng