Lọ hoa miệng bát giác vẽ rồng phượng H29 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng