Lọ hoa miệng bát giác vẽ chim hoa H40 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng