Lọ hoa miệng bát giác vẽ chim hoa H25 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng