[ Đèn rạn tquả lê hờ bọc đồng chân cao 29cm (Có bóng) ]- Gốm sứ Lợi An