[ Đĩa trầu cau khắc sen cao 11 cm ] - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng