Ấm chén quai chuôi có ganh - Gốm sứ Lợi An | 0974813341