Chân nến thấp nổi vẽ sen - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng