Bát hương thờ men rạn khắc sen đường kính 16cm (có chân)