Bảo bình rạn cỡ lớn đắp nổi cao 55cm - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng