Ấm Chén Giả Cổ

Trong quà trình phát triển của làng gốm sứ Bát Tràng, không may mất đi nhiều bài men từ thời các cụ để lại. Trong đó có bài men rạn từ thời nhà Lý. Dưới bàn tay tài hoa cộng với sự trợ giúp của các thiết bị công nghệ, những nghệ nhân Bát Tràng đã phục dựng được bài men cổ. Đại diện cho dòng men này là sản phẩm bộ ấm chén giả cổ