Mâm bồng rạn nổi đắp long phụng 23cm (+chân) - Gốm sứ Lợi An