Đèn dầu thờ vai vuông chân váy vẽ rồng phượng H22 - Gốm sứ Lợi An