Chóe thờ vẽ hoa phù dung h23 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm Thức | Bát Tràng