Bộ ấm chén vuông vẽ sen mừng tết kỷ hợi 2019 - Gốm sứ Lợi An