Bộ ấm chén hoa nhài men lam vẽ sơn thủy chỉ vàng kim - Gốm sứ Lợi An