Ống hương vẽ hoành phi H25.5 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng