Mâm bồng vẽ chim hoa P24 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng