Lọ hoa miệng bát giác vẽ rồng phượng H25 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng