Lọ hoa miệng bát giác hoa phù dung H29 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng