Lọ hoa miệng bát giác vẽ hoa phù dung H25 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng