[ Bát hương thờ men rạn khắc sen 18 có chân] - Gốm sứ Lợi An