Bát hương rạn khắc rồng đường kính 20 cm (Có chân) | Gốm sứ Lợi An