Bộ ấm chén đài cát vẽ sen xanh 800ml - Gốm sứ Lợi An