Tích men mát khắc hoa [SANG TRỌNG]- Gốm sứ LỢI AN | Bát Tràng