Ống hương vẽ sen H25.5 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng