Ống hương vẽ hoành phi H17 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng