Ống hương thờ đắp rồng men rạn khắc rồng cao 24cm - Gốm sứ Lợi An